Koszyk Twój koszyk mantylki.pl

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności sklepu mantylki.pl              

                   

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, którego akceptacja jest niezbędna w celu składania Zamówień.

O bezpieczeństwo Państwa danych osobowych dba Adrianna Tryburcy, właściciel sklepu mantylki.pl, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.mantylki.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą mantylki.pl Adrianna Tryburcy z siedzibą przy ul. Podleśnej 4, 05-452 Malcanów, NIP: 1180515165, REGON: 365956885.

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych.

 

1. Zbieranie danych

1) Sklep mantylki.pl zbiera dane osób odwiedzających jego stronę www.

2) Podczas przeglądania stron sklepu mantylki.pl pewne anonimowe informacje (np. adres IP przypisany do Państwa komputera, rodzaj przeglądarki czy czas dostępu) mogą być zbierane automatycznie za pomocą powszechnie używanych narzędzi informatycznych, takich jak „cookies”.

 

2. Rodzaj zbieranych danych osobowych

W przypadku chęci dokonania zakupu towarów oferowanych przez sklep mantylki.pl, będą Państwo poproszeni o podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.

 

3. Wykorzystywanie zebranych danych

1) Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel sklepu mantylki.pl.

2) Dane podane przez Państwa podczas rejestracji wykorzystywane są w celu realizacji Zamówień, oraz zapewnienia kontaktu.

3) W przypadku zarejestrowania się w naszym sklepie, dane podane przez Państwa, a w szczególności adres poczty elektronicznej, może posłużyć do wysłania przez sklep mantylki.pl informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4) W zależności od Państwa decyzji wyrażonej przy rejestracji podane dane osobowe mogą być przetwarzanie w celach marketingowych, w tym badania rynku oraz Państwa preferencji. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie poprzez złożenie oświadczania

 

4. Mechanizm cookies

1) Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Serwis. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez sklep mantylki.pl usługi do potrzeb Użytkowników.

2) Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów. W swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów.

 

5. Adresy IP

Sklep mantylki.pl zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem i tworzeniu analiz statystycznych.

 

6. Cookies innych podmiotów

1) Sklep mantylki.pl zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony www. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych Użytkowników.

2) W reklamach zamieszczanych w sklepie mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

3) Zawsze mają Państwo możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.

 

7. Dostęp do danych

1) Do danych osobowych zbieranych przez sklep mantylki.pl mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu.

2) Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

8. Preferencje

W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane kontaktowe. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres sklep@mantylki.pl.

 

9. Możliwość modyfikacji danych

1) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik dokonuje wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych poprzez oświadczenie woli przesłanie na adres sklep@mantylki.pl.

2) Sklep mantylki.pl zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ten naruszył Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia jego odpowiedzialności.

 

10. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

1) Właściciel sklepu mantylki.pl, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Użytkowników przetwarza zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2) Sklep mantylki.pl zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingowa Unix Storm - Michał Gottlieb z siedzibą we Wrocławiu, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego serwera zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

 

11. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@mantylki.pl.

 

12. Zmiany Polityki Prywatności

Sklep mantylki.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.

Data ostatniej modyfikacji: 1.12.2016 r.