Koszyk Twój koszyk mantylki.pl

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciagu 14 dni od otrzymania zamówionych produktów.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo w tym terminie poinformować nas pisemnie o swojej decyzji oraz odesłać na swój koszt zamówione produkty na adres: WebFabrika Maciej Tryburcy, ul. Podleśna 4, 05-452 Malcanów. Do pisma należy dołączyć otrzymany oryginał faktury VAT.

Oświadczenie o odstąpienia od umowy powinno zawierać następujące elementy:

  • Deklaracja: Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
  • Data odbioru
  • Imię i nazwisko klienta
  • Adres klienta
  • Numer rachunku bankowego
  • Data i podpis klienta


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Po otrzymaniu odesłanych produktów, zwracamy Państwu otrzymaną wcześniej płatność skorygowaną w następujący sposób:

  • w przypadku przedpłaty, zwracana kwota jest powiększona od odsetki ustawowe,
  • w przypadku stwierdzenie większego zużycia produktów, niż konieczne do sprawdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania, kwota jest zmniejszona o wartość zużycia produktów,
  • kwota jest zmniejszona o różnicę między kosztem wybranej formy wysyłki, a kosztem najtańszej formy wysyłki oferowanej w naszym sklepie.

Dokonamy zwrotu płatności na podany numer rachunku bankowego, chyba że wskażą Państwo inny sposób.